Thứ hai, 25/09/2023
Công an thành phố ra mắt “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an thành phố” kiểu mẫu

Công an thành phố ra mắt “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an thành phố” kiểu mẫu

Ngày 22/9/2023, Công an thành phố tổ chức Lễ ra mắt “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an thành phố” kiểu mẫu

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp