Thứ hai, 15/07/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:01 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Công an các đơn vị, địa phương trực thuộc tập hợp hóa đơn, chứng từ đề nghị Cơ quan Hậu cần;

Bước 2. Cơ quan Hậu cần tiếp nhận và thanh toán các hóa đơn, chứng từ của Công an các đơn vị, địa phương; sau đó quyết toán ngân sách với Cục Tài chính (Bộ Công an) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Quyết định nghỉ chờ hưu;

- Văn bản đề nghị của các Phòng, Công an cấp Huyện hoặc tương đương;

- Danh sách nhận tiền trang phục đến niên hạn đối với cán bộ nghỉ chờ hưu.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu Chi

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn cơ bản về vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân;

- Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp