Thứ năm, 25/04/2024
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ tư, 24/04/2024, 09:05 am GMT+7)

Công an huyện Yên Dũng kính gửi đến Quý Doanh nghiệp trên địa bàn huyện bản tin An ninh trật tự và thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4 năm 2024. Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi các nội dung, vấn đề quan tâm để Công an huyện đưa vào Bản tin hoặc để được hướng dẫn, giải quyết!

(Thứ hai, 22/04/2024, 08:33 am GMT+7)

Ngày 18/04/2024, Công an huyện Tân Yên ban hành Bản tin An ninh trật tự tháng 04/2024 gửi tới quý doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

(Thứ sáu, 19/04/2024, 06:23 pm GMT+7)

Ngày 19/4/2024, Công an tỉnh đã phát hành Bản tin an ninh trật tự và hướng dẫn thủ tục hành chính tuần 3 tháng 4/2024 qua địa chỉ email tới Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử Công an tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn Bản tin.

(Thứ ba, 16/04/2024, 08:09 pm GMT+7)

Công an huyện Yên Dũng kính gửi đến Quý Doanh nghiệp trên địa bàn huyện bản tin An ninh trật tự và thủ tục hành chính tuần 2 tháng 4 năm 2024. Trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp gửi các nội dung, vấn đề quan tâm để Công an huyện đưa vào Bản tin hoặc để được hướng dẫn, giải quyết!

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp