Thứ năm, 25/04/2024
Tình hình xử lý vi phạm hành chính
(Thứ sáu, 19/04/2024, 02:49 pm GMT+7)

Thực hiện nội dung triển khai cao điểm “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2024 của Công an tỉnh Bắc Giang. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất nhiều...

(Thứ hai, 08/04/2024, 09:54 am GMT+7)

Tăng cường đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trộm cắp hàng rào “hộ lan”

(Thứ tư, 21/02/2024, 11:47 am GMT+7)

Ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ, gồm có 3 cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh. Ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có Phòng và Ban trật tự làm nhiệm...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp