Thứ hai, 15/07/2024
(Thứ ba, 11/07/2023, 02:01 pm GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan Tổ chức cán bộ phối hợp Cơ quan Hậu cần căn cứ vào kinh phí, kế hoạch đào tạo được giao hằng năm tham mưu Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương phân bổ kinh phí đào tạo;

Bước 2: Cơ quan Tổ chức cán bộ thông báo kế hoạch phân bổ kinh phí đào tạo đến các đơn vị trực thuộc.

Bước 3: Cơ quan Tổ chức cán bộ tập hợp hóa đơn, chứng từ hợp lệ quyết toán với Cơ quan Hậu cần; Cơ quan Hậu cần tiếp nhận và thanh toán các hóa đơn, chứng từ, sauđó quyết toán ngân sách với Cục Tài chính (Bộ Công an) theo quy định.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Dự toán kinh phí đào tạo;

- Kế hoạch đào tạo;

- Thông báo dự toán kinh phí;

- Các hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Công an các đơn vị, địa phương.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu Chi hoặc Ủy nhiệm chi.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Công văn số 3344/BCA-H01 ngày 25/12/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong CAND;

- Thông tư số 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp