Thông báo
(Thứ tư, 09/06/2021, 05:59 pm GMT+7)

Thông báo số 03 Những bức ảnh đoạt giải tuần thứ Nhất Cuộc thi ảnh 'Cuộc chiến chống Covid-19 - Những khoảnh khắc không quên'

(Thứ hai, 07/06/2021, 06:05 pm GMT+7)

Thông báo số 02 Cuộc thi ảnh: 'Cuộc chiến chống Covid-19 - Những khoảnh khắc không quên!'

(Thứ tư, 02/06/2021, 10:56 am GMT+7)

Tổ chức cuộc thi ảnh: 'Cuộc chiến chống Covid-19 - Những khoảnh khắc không quên!"

(Chủ nhật, 30/05/2021, 08:03 am GMT+7)

(BGĐT) - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đã ký Nghị quyết số 148/NQ - UBBC ngày 28/5/2021 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.