Thông báo
(Thứ hai, 18/04/2022, 07:41 am GMT+7)

Thông báo giờ làm việc mùa Hè

(Thứ tư, 23/03/2022, 12:20 pm GMT+7)

NỘI QUY ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG

(Thứ năm, 20/01/2022, 11:16 am GMT+7)

Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang năm 2022

(Thứ bảy, 15/01/2022, 02:26 pm GMT+7)

Thông báo chuyển trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Giang