Thông báo
(Thứ năm, 20/01/2022, 11:16 am GMT+7)

Thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang năm 2022

(Thứ bảy, 15/01/2022, 02:26 pm GMT+7)

Thông báo chuyển trụ sở làm việc Công an tỉnh Bắc Giang

(Thứ sáu, 22/10/2021, 07:09 am GMT+7)

Thông báo: Chương trình gặp gỡ, giao lưu các tác giả và nhân vật trong tác phẩm cuộc thi ảnh "Cuộc chiến chống Covid-19 - Những khoảnh khắc không quên"

(Thứ ba, 24/08/2021, 02:29 pm GMT+7)

Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021