Thứ hai, 15/07/2024
(Thứ hai, 24/06/2024, 06:58 am GMT+7)

Cùng với Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” đã trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, “tự soi”, “tự sửa”, hoàn thiện bản thân mình, “vừa hồng, vừa chuyên”, miễn dịch trước những “viên đạn bọc đường” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân luôn xác định việc học tập, thực hiện có hiệu quả lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Từng đơn vị, địa phương đã xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn lực lượng về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong đó tập trung vào việc xây dựng quy trình công tác, quy chế làm việc đối với từng lĩnh vực, bộ phận công tác; tăng cường quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, điều lệnh CAND nhằm ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng cán bộ, chiến sĩ lợi dụng thực thi nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn giám sát cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong lực lượng điều tra, giải quyết thủ tục hành chính đồng thời đã triển khai thực hiện lời căn dặn bằng những hành động, việc làm thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như: “mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “ngày cuối tuần vì dân”, “Vì nhân dân phục vụ”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

CBCS Công an tỉnh Bắc Giang quyên góp ủng hỗ Chương trình “Anh nuôi là cán bộ đoàn Công an” và “Mẹ đỡ đầu” do Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phát động

Hiện nay, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường; trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt. Một số cán bộ chiến sĩ Công an đã bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, tác động của các phần tử xấu, tội phạm, “lợi ích nhóm”; biến chất trước cám dỗ của lợi ích vật chất tầm thường, vi phạm pháp luật. Mặc dù số lượng nhỏ lẻ, chỉ là những “con sâu bỏ rầu nồi canh” nhưng ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh, phẩm chất, uy tín hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân.

CBCS Công an tỉnh thường xuyên rèn luyện, sẵn sàng phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Khắc ghi lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lời căn dặn của Tổng Bí thư gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tu dưỡng, “rèn kiếm sắc, giữ tâm trong” để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; chú trọng nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ, coi đây là việc làm thường xuyên, hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ. Bởi vì trên trận tuyến sinh tử, người chiến sĩ công an trước hết phải có trái tim nhân văn, có phẩm chất đạo đức, có lối sống “cần, kiệm, liêm chính”, luôn được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.

CBCS Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây dựng Ngôi nhà tình nghĩa (huyện Yên Thế, Bắc Giang)

Và để được Nhân dân tin yêu thì lòng tin ấy không phải được hình thành từ những ngôn ngữ sách vở, từ những buổi giáo huấn. Lòng tin ấp phải được củng cố, vun đắp, lan tỏa chính từ hành động trọng danh dự của những chiến sĩ Công an nhân dân. Khi lòng tin đã được hội tụ, đã được bồi đắp vững chắc thì lòng tin ấy sẽ trở thành sức mạnh tinh thần vô giá, là cơ sở để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn lực lượng Công an nhân dân phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng, lan tỏa tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, liêm khiết, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân và ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức đối với Công an nhân dân về tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, lấy kết quả sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của các đơn vị và cá nhân từng cán bộ chiến sĩ.

Thấm nhuần lời căn cặn của Tổng Bí thư, dù bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng Công an nhân dân cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân.

Khắc cốt, ghi tâm lời thề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nguyện một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Lê Thành Văn

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp