Thứ năm, 25/04/2024
(Thứ ba, 21/02/2023, 06:24 am GMT+7)

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

MỨC ĐỘ

 

NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY TỜ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua trang thông tin điện tử thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Toàn trình

2

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

3

Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

4

Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

5

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

6

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

7

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

 

NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN XÁC NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

8

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Toàn trình

9

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Toàn trình

10

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp huyện

CA cấp huyện

Toàn trình

11

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp xã

CA cấp xã

Toàn trình

12

Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước thực hiện tại Công an cấp tỉnh (từ lần thứ hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)

Phòng QLXNC

Một phần

13

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

14

Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài thực hiện tại Công an cấp tỉnh

Phòng QLXNC

Một phần

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp