Thứ ba, 30/05/2023
(Thứ tư, 14/09/2022, 02:44 pm GMT+7)

Để phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ Công an tỉnh. Công an tỉnh đã thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) trong nội bộ CAND thực hiện tại Công an tỉnh trên Trang Thông tin nội bộ và thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện trong nội bộ các đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin, tra cứu, tìm hiểu, tổ chức thực hiện của cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện Kế hoạch về công tác cải cách hành chính năm 2022, Công an tỉnh đã đã chủ động tiến hành triển khai xây dựng mô hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong nội bộ Công an tỉnh trên các lĩnh vực đảm bảo tài chính, hậu cần, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, chính sách, đào tạo. Trên cơ sở kết quả rà soát, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành các Quyết định lựa chọn, công khai các TTHC thuộc lĩnh vực đảm bảo tài chính, hậu cần; thi đua, khen thưởng; tổ chức cán bộ, chính sách, đào tạo đưa ra thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa trong nội bộ. Ngày 26/8/2022, Công an tỉnh đã tổ chức công bố, ra mắt chính thức đi vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện trong nội bộ các lĩnh vực đảm bảo tài chính, hậu cần, thi đua khen thưởng, tổ chức cán bộ, chính sách, đào tạo.

Công an tỉnh công bố Quyết định lựa chọn, công khai thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế Một cửa trong nội bộ

Công khai thủ tục hành chính nội bộ trên Trang thông tin nội bộ Công an tỉnh

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định về cắt giảm thời hạn giải quyết đối với một số TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh. Theo đó, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 122 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục hành chính cắt giảm cao nhất  đạt tỉ lệ 90%, tỉ lệ cắt giảm trung bình đạt 25% góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Công an các đơn vị, địa phương đều nghiêm túc triển khai, thực hiện theo đúng quy định về thời gian giải quyết TTHC nội bộ, không để xảy ra quá hạn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, phần lớn các thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Công an các đơn vị, địa phương đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính nội bộ, đặc biệt là việc triển khai mô hình Bộ phận một cửa tại các đơn vị cho thấy chất lượng giải quyết TTHC nội bộ rất đảm bảo, theo đúng quy trình quy định. Các đơn vị đã lựa chọn và quyết định cử cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC đều đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa trong nội bộ Công an tỉnh, đảm bảo phương châm “4 xin”, “4 luôn”, “5 không”, lấy sự hài lòng làm mục tiêu phấn đấu và đánh giá chất lượng phục vụ.

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế Một cửa đối với lĩnh vực đảm bảo tài chính, đảm bảo hậu cần

Niêm yết thủ tục hành chính nội bộ tại Bộ phận Một cửa

Khảo sát sự hài lòng của cán bộ, chiến sĩ bằng mã QR

Nổi bật là Công an tỉnh đã triển khai đánh giá, khảo sát sự hài lòng qua mã QR và hòm thư đánh giá chất lượng phục vụ nhằm đánh giá đúng chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nội bộ tại Bộ phận một cửa tại các đơn vị. Kết quả khảo sát cho thấy đa số đều đánh giá rất hài lòng và hài lòng. Do vậy, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nội bộ đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Chính phủ và Bộ Công an.

PHÒNG THAM MƯU

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp