(Thứ tư, 01/09/2021, 04:10 pm GMT+7)
        Sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày 2/9/2021. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Đội nghi lễ quân đội thực hiện các nghi thức chuẩn bị cho lễ viếng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với vòng hoa mang dòng chữ 'Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.' Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 5
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 6

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 7
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 8

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 9

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 10

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Theo Báo Tiền Phong.