Cải cách hành chính
(Thứ năm, 20/01/2022, 02:12 pm GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 270/KH-UBND ngày 19/01/2022 về thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022

(Thứ sáu, 31/12/2021, 09:18 am GMT+7)

(Chinhphu.vn) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(Thứ ba, 28/12/2021, 09:19 am GMT+7)

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, sáng 27/12/2021, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Danh mục Dịch vụ công trực tuyến...

(Thứ tư, 01/12/2021, 11:16 am GMT+7)

Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 22/11/2021, Công an tỉnh tiếp tục đưa thêm 03 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thực hiện...