Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Đăng ký mẫu con dấu mới II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU Cấp tỉnh Toàn trình
2 Thủ tục: Đăng ký lại mẫu con dấu II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU Cấp tỉnh Một phần
3 Thủ tục: Đăng ký thêm con dấu II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU Cấp tỉnh Toàn trình
4 Thủ tục: Đăng ký mẫu con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU Cấp tỉnh Toàn trình
5 Thủ tục: Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu II. LĨNH VỰC: ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU Cấp tỉnh Một phần
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp