Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp tỉnh
2 Thủ tục: Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp huyện
4 Thủ tục: Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp huyện
5 Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp xã) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp xã
6 Thủ tục: Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp xã) VIII.LĨNH VỰC: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Cấp xã
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp