Thứ năm, 25/04/2024
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Lĩnh vực: VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cấp thực hiện Mức độ
1 Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975 VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
2 Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
3 Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện, Ban An ninh cấp huyện... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
4 Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
5 Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
6 Thủ tục: Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
7 Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
8 Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
9 Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
10 Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
11 Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
12 Thủ tục: Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện tại cấp tỉnh) VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
13 Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện tại cấp tỉnh) VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
14 Thủ tục: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện tại cấp tỉnh) VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
15 Thủ tục: Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thực hiện tại cấp tỉnh) VII. LĨNH VỰC: CHÍNH SÁCH Cấp tỉnh
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp