Thứ sáu, 01/12/2023
Văn bản mới
(Chủ nhật, 14/05/2023, 09:22 am GMT+7)

Sáng ngày 08/5 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

(Thứ ba, 09/05/2023, 10:49 am GMT+7)

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

(Thứ sáu, 24/02/2023, 11:09 am GMT+7)

Bộ Công an có văn bản hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán bar, vũ trường theo QCVN 06:2022/BXD

(Thứ sáu, 30/12/2022, 09:01 am GMT+7)

Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp