Tin mới trong ngày
(Thứ ba, 21/09/2021, 08:47 pm GMT+7)

Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4887/UBND-KGVX về cho phép một số hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới.

(Thứ năm, 16/09/2021, 08:19 am GMT+7)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn gửi Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc thực hiện biện pháp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch.

(Thứ năm, 09/09/2021, 08:23 pm GMT+7)

CÁC KỸ NĂNG PCCC VÀ THOÁT NẠN KHI CÓ CHÁY XẢY RA TRONG HỘ GIA ĐÌNH

(Thứ ba, 07/09/2021, 03:50 pm GMT+7)

Hiện bão Conson và mưa lớn đã gây thiệt hại tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Công an các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan.