Chủ nhật, 25/09/2022
(Thứ ba, 04/01/2022, 03:53 pm GMT+7)

1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân phải có Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK01-TS) có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, kèm theo thẻ bảo hiểm y tế cũ, nộp cho Phòng Tổ chức cán bộ (đối với thân nhân của CBCS cấp phòng, người lao động) hoặc bộ phân thực hiện chính sách của Công an các huyện, thành phố (đối với thân nhân CBCS cấp huyện, thành phố).
- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến Phòng Tổ chức cán bộ và Công an các huyện, thành phố có trách nhiệm lập Danh sách người lao động và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu 01-DS).
- Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ và Công an huyện, thành phố có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng quân cấp thẻ bảo hiểm y tế.
- Bước 4: Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng quân có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Phòng Tổ chức cán bộ và Công an huyện, thành phố.
 
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác, phục vụ.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai Mẫu TK01-TS, bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu và thẻ BHYT cũ, trường hợp chưa có CCCD phải bổ sung xác nhận mã định danh cá nhân.
 
+ Danh sách người lao động, thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân đền nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.
+ Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của đơn vị.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
4. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an các đơn vị địa phương phải lập hồ sơ đề nghị đề nghị BHXH nơi đơn vị đóng quân cấp thẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng quân có trách nhiệm cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Công an các huyện, thành phố.


5. Đối tượng thực hiện: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân.
 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Công an các huyện, thành phố.
 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ bảo hiểm y tế được cấp đổi.
 
8. Lệ phí: Không
 
9. Tên mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK01-TS).
- Danh sách người cấp đổi bảo hiểm y tế (Mẫu 01-DS).
 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục, công tác trong Công an nhân dân, cụ thể:
- Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế:
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;
+ Công nhân công an;
+ Công dân tạm tuyển.
- Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm: thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác trong Công an nhân dân.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
- Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục, công tác trong Công an nhân dân.

Tờ khai: Mẫu TK01-TS
Danh sách: Mẫu 01-DS

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp