(Thứ sáu, 28/05/2021, 11:12 am GMT+7)

Thông tư này quy định trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện một số trình tự, thủ tục tố tụng hình sự thân thiện trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra vụ án xâm hại người dưới 18 tuổi.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2021./.

nguồn: bocongan.gov.vn

File đính kèm
Thông tư số 43/2021/TT-BCA