Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ hai, 26/07/2021, 06:24 pm GMT+7)

Ban Chỉ đạo khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn về việc đưa đón công nhân từ nơi cư trú đến doanh nghiệp và ngược lại.

(Thứ bảy, 24/07/2021, 09:40 pm GMT+7)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bắc Giang xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ in và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

(Thứ sáu, 23/07/2021, 06:20 pm GMT+7)

Sau đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4, tỉnh Bắc Giang bắt tay ngay vào việc phục hồi sản xuất, nhất là khôi phục sản xuất của doanh nghiệp (DN) trong các khu, cụm công nghiệp, đồng thời nhanh chóng triển khai các phương án hỗ trợ DN hoạt động trở lại, hạn chế thấp nhất sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

(Thứ sáu, 23/07/2021, 06:17 pm GMT+7)

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang.