Thứ ba, 30/05/2023
Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
(Thứ sáu, 26/05/2023, 06:55 pm GMT+7)

Chiều ngày 26/5/2023, Công an tỉnh đã ban hành Bản tin an ninh trật tự và hướng dẫn thủ tục hành chính tuần 4 tháng 5/2023 gửi tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử xin đăng tải toàn văn Bản tin.

(Thứ sáu, 19/05/2023, 05:00 pm GMT+7)

Chiều ngày 19/5/2023, Công an tỉnh đã ban hành Bản tin an ninh trật tự và hướng dẫn thủ tục hành chính tuần 3 tháng 5/2023 gửi tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trang thông tin điện tử tổng hợp xin được đăng tải toàn văn Bản tin.

(Thứ hai, 15/05/2023, 03:39 pm GMT+7)

Để chủ động phòng ngừa tình trạng cháy, nổ xảy ra đối với các hộ gia đình đang sinh sống tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang đưa ra các khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn PCCC và CNCH

(Thứ bảy, 13/05/2023, 09:09 pm GMT+7)

Gỡ vướng quy định PCCC nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn, hợp thức hoá sai phạm

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp