(Thứ ba, 24/05/2022, 10:03 pm GMT+7)

     Hiện nay khi người dân đi làm Căn cước công dân gắn chip được giảm 50% lệ phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đây là thông tư quy định giảm mức thu một số khoản nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, được thực hiện từ 01/01/2022 đến hết ngày 30-6-2022.


(Hình minh họa)

     Từ ngày 01/7/2022, việc thu lệ phí cấp CCCD sẽ áp dụng theo Thông tư 59/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính, khi đó các mức lệ phí làm CCCD sẽ không còn được giảm 50% như hiện nay. Cụ thể người dân phải nộp lệ phí như sau:
     - Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, sau ngày 01/7/2022 là 30.000 đồng/thẻ CCCD.
     - Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 là 25.000 đồng/thẻ CCCD, sau ngày 01/7/2022 là 50.000 đồng/thẻ CCCD.
     - Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022 là 35.000 đồng/thẻ CCCD, sau ngày 01/7/2022 là 70.000 đồng/thẻ CCCD.
     Do vậy công dân trên địa bàn tỉnh từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD gắn chip từ nay đến ngày 30/6/2022 khẩn trương đến Công an cấp huyện hoặc Công an tỉnh (Phòng CSQLHC về TTXH) nơi công dân đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú làm CCCD, để được hưởng hỗ trợ lệ phí cấp CCCD, công dân vui lòng liên hệ qua các số điện thoại sau:

(1) Công an tỉnh- Phòng CSQLHC về TTXH  069 2589 407.
(2) Công an thành phố Bắc Giang 0868 290 993.
(3) Công an huyện Tân Yên 0793 398 407.
(4) Công an huyện Lạng Giang 0343 892 457.
(5) Công an huyện Lục Nam 0973 907 288.
(6) Công an huyện Lục Ngạn 0978 268 909.
(7) Công an huyện Sơn Động 0977 679 898.
(8) Công an huyện Yên Dũng 0366577744.
(9) Công an huyện Việt Yên 0936999369.
(10) Công an huyện Hiệp Hoà 0964812999.
(11) Công an huyện Yên Thế 0912848381.

Đội 1 - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH