(Thứ ba, 21/12/2021, 04:59 pm GMT+7)

          Năm 2021, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã đăng ký đề tài "Tủ xông keo phát hiện dấu vết đường vân di động" tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ IX. Nhóm tác giả đã nghiên cứu, thiết kế, cải tiến, lắp đặt "Tủ xông keo phát hiện dấu vết đường vân di động" nhằm tạo ra sản phẩm có tác dụng tốt, cơ động để triển khai thực hiện được tại mọi hiện trường vụ án, đạt hiệu quả cao, có nhiều điểm ưu việt, khắc phục hạn chế của các phương tiện được trang cấp trước đó.
          Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng khoa học tỉnh Bắc Giang, sáng kiến "Tủ xông keo phát hiện dấu vết đường vân di động" đã xuất sắc đạt giải Ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ IX.
                                         
         

Ảnh: Nhóm tác giả Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Sơn, Nguyễn Cao Sơn nhận trao thưởng


          Đây là thành tích đáng ghi nhận của nhóm tác giả phòng Kỹ thuật hình sự; qua đó kịp thời động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo, cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác của CBCS lực lượng kỹ thuật hình sự trong thời gian tiếp theo./.
                                                                                                                                K.T.H.S