(Thứ ba, 30/11/2021, 04:13 pm GMT+7)
Ngày 27/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Quyết định đã quy định rất chi tiết một số nội dung, biện pháp, điều kiện cần phải thực hiện đối với loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lối thoát nạn; phương tiện chữa cháy; các yêu cầu về hệ thống điện....

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh: Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường.
Công an thành phố Bắc Giang khuyến cáo toàn thể nhân dân trên địa bàn cập nhật và thực hiện tốt các nội dung quy định tại Quyết định số 63/2021/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và luôn thực hiện có hiệu quả phương châm "Bốn tại chỗ" trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại gia đình, địa phương nơi cư trú!
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.
Chi tiết quyết định https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/12079654/1638004206352_Q%C4%90%20ban%20h%C3%A0nh%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20PCCC(phult)(26.11.2021_18h12p56)_signed_signed_signed_signed_signed_signed_signed.pdf/a8111b82-79fe-44d1-8c77-6fbce5caf48c