(Thứ năm, 26/05/2022, 02:50 pm GMT+7)

      Thực hiện Kế hoạch số 321-KH/ĐUHC ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Phòng Hậu cần về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; chiều ngày 25/5/2022, Chi bộ Tài chính tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tá Đoàn Thế Phong - Phó trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Đảng ủy lãnh đạo Phòng Hậu cần, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 100% đảng viên chi bộ Tài chính.

      Tại Đại hội đồng chí Trần Thị Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi 100% các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng luôn được Chi bộ chú trọng, đổi mới nội dung phương thức thực hiện. 100% đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; duy trì, thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

      Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Trần Thị Ngọc giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Yến giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025.

Phòng Hậu cần