Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ sáu, 21/01/2022, 04:39 pm GMT+7)

Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định cụ thể về mức phạt xử lý vi phạm hành chính trong công tác đăng ký và quản lý cư trú

(Thứ sáu, 21/01/2022, 04:33 pm GMT+7)

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2021/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

(Thứ ba, 18/01/2022, 11:45 am GMT+7)

Ngày 27/11/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/ NĐ-CP Quy định về quản lý sử dụng pháo. Đã nêu rõ trách nhiệm của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng pháo

(Thứ sáu, 14/01/2022, 04:36 pm GMT+7)

Ngày 31/12/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 144/2021/ NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng,chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 01/01/2022