Chủ nhật, 25/09/2022
Phổ biến giáo dục pháp luật
(Chủ nhật, 18/09/2022, 10:04 am GMT+7)

Ngày 31/12/2022 Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng. Để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân, Cơ quan giải quyết TTHC khai thác thông tin công dân để thay thế cho Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4444/UBND-NC ngày 12/9/2022.

(Chủ nhật, 18/09/2022, 09:43 am GMT+7)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (cấp tỉnh) thực hiện hướng dẫn sau

(Thứ sáu, 09/09/2022, 06:40 pm GMT+7)

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

(Thứ tư, 07/09/2022, 10:26 pm GMT+7)

Hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử khi nhận được tin nhắn từ ứng dụng VNeID với nội dung: “Cuc Canh sat QLHC ve TTXH thong bao: Ho so dang ky tai khoan dinh danh dien tu cua cong dan A da duoc phe duyet. De nghi truy cap ung dung VNeID hoac dia chi http://vneid.gov.vn de kich...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp