Thứ hai, 25/09/2023
Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ sáu, 22/09/2023, 02:01 pm GMT+7)

Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND tăng cường công tác vận động thu hồi, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và pháo trên địa bàn tỉnh.

(Thứ sáu, 22/09/2023, 01:33 pm GMT+7)

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

(Thứ năm, 14/09/2023, 05:38 pm GMT+7)

Ngày 14.9, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo: Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

(Thứ ba, 22/08/2023, 10:00 am GMT+7)

Xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Đây là dự án luật có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, củng cố các...

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp