Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ hai, 27/09/2021, 10:22 am GMT+7)

Tính đến 9h ngày 26/9/2021 (sau 10 ngày diễn ra Cuộc thi), Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh đã thu hút 92.307 người đăng ký tham gia dự thi và 209.412 lượt tham gia dự thi.

(Thứ bảy, 25/09/2021, 10:08 am GMT+7)

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cập nhật thông tin về việc đăng ký thường trú của công dân vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về...

(Thứ tư, 08/09/2021, 02:04 pm GMT+7)

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký tạm trú, Luật Cư trú năm 2020 quy định điều kiện để công dân được đăng ký tạm trú

(Thứ ba, 07/09/2021, 07:54 am GMT+7)

Ngày 04/9/2021, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ...