(Thứ tư, 18/05/2022, 10:32 pm GMT+7)

Ngày 18/5, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022. Trung tướng, TS. Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí PGS.TS Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trực Bộ Công an, học viện, trường CAND, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác quản lý KH&CN thuộc Công an các đơn vị, địa phương; các nhà khoa học có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển KH&CN của Bộ Công an…Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chủ trì buổi lễ

 


Các đại biểu tham dự buổi lễ

Báo cáo tổng kết công tác KH&CN CAND từ năm 2020 đến nay, Thượng tá, TS Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cho biết: KH&CN ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Để thúc đẩy KH&CN trong CAND, phục vụ đắc lực mọi mặt công tác Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thuộc lĩnh vực này.

Qua các văn bản chỉ đạo, Bộ Công an xác định, nghiên cứu, phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị địa phương, nhiệm vụ này mang tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác Công an…


Thượng tá, TS Nguyễn Thế Hải, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an báo cáo tổng kết công tác KH&CN CAND từ năm 2020 đến nay.
 

Theo Thượng tá, TS Nguyễn Thế Hải, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác KH&CN trong CAND thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, như: Công tác quản lý hoạt động KH&CN có sự đổi mới bảo đảm đúng quy định, đơn giản hóa và hiệu quả thực chất. Công tác nghiên cứu khoa học, chiến lược, lý luận, lịch sử Công an được tổ chức đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm.

Các nhiệm vụ nghiên cứu trên từng lĩnh vực luôn tương tác, hỗ trợ bảo đảm mục tiêu cuối cùng là góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận và ứng dụng hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ huy và trực tiếp chiến đấu. Hằng năm Bộ Công an triển khai khoảng 70 đề tài khoa học cấp bộ, 150 đề tài khoa học cấp cơ sở, trên 100 chuyên đề lý luận và chiến lược…

Công tác ứng dụng KH&CN có chuyển biến tích cực góp phần phục vụ hiệu quả các mặt công tác Công an. Các đề tài KHKT sau khi nghiên cứu, trực tiếp đưa vào ứng dụng phục vụ công tác chiến đấu của Công an các đơn vị địa phương được các đơn vị chủ trì, đơn vị thụ hưởng đánh giá cao. Một số sản phẩm đã bước đầu chuyển giao ứng dụng, sản xuất đại trà phục vụ công tác Công an. Các chuyên đề chiến lược đã giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Chính phủ những nội dung quan trọng, trong hoạch định chủ trương, chính sách bảo đảm an ninh quốc gia thời gian qua…

  
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển KH&CN CAND.


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Kỷ niệm chương tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển KH&CN CAND.


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển KH&CN CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển KH&CN CAND.


Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển KH&CN CAND.

Để đạt được kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp nhịp nhàng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, nghiên cứu KH&CN.

Tại buổi lễ, các đại biểu là các nhà khoa học đã có những chia sẻ về vai trò của KH&CN với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; những thách thức và vấn đề đặt ra đối với KH&CN CAND trong thời gian tới…

         
     Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng các tập thể và các cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học; biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng từ sự cống hiến thầm lặng và tinh thần lao động nghiên cứu sáng tạo say mê, không mệt mỏi của các nhà khoa học, các cán bộ quản lý khoa học trong và ngoài ngành đối với sự phát triển KH&CN CAND.

              

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm khoa học và công nghệ CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: Ngày 18 tháng 5 năm 1963, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng Chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trên suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gần 60 năm qua.

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động mạnh mẽ đến an ninh, an sinh, an toàn của mọi quốc gia. Thế giới trải qua đại dịch COVID-19 và đang thực hiện nhiều giải pháp khôi phục nền kinh tế. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn và dạng mới của tội phạm đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề…
Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học cần phải bám sát các Nghị quyết Đại hội XIII xác định “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo” là một trong ba đột phá chiến lược; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII xác định nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025…

              

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu tham quan gian trưng bày các sản phẩm khoa học và công nghệ CAND.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu về xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và phát triển KH&CN CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm: Đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với công tác KH&CN CAND; xác định KH&CN CAND là bộ phận cấu thành, không thể tách rời của nhiệm vụ công tác Công an; khẩn trương cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vai trò của công tác khoa học Công an đối với các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; tập trung hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN CAND và phát hiện những vấn đề bất cập với tình hình thực tế để sớm sửa đổi, bổ sung; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, ổn định lâu dài; bảo đảm thực hiện chức năng tham mưu, hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN CAND. Duy trì, tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế…

Trích nguồn: Báo điện tử Công an nhân dân
- Phòng An ninh đối ngoại -