(Thứ năm, 29/04/2021, 04:29 pm GMT+7)

Sau 20 ngày thực hiện sáng kiến cải cách hành chính (vi phạm ở đâu, nộp phạt tại đó), đã có 07 công dân nộp phạt qua “Cổng dịch vụ công quốc gia” và nhận lại giấy tờ ngay sau thời điểm lập biên bản đối với các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ chỉ áp dụng hình thức phạt tiền (không bị tước giấy phép lái xe, không bị tạm giữ xe).

Người vi phạm nhận lại giấy tờ

Người vi phạm nhận lại giấy tờ 

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người vi phạm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Phòng Cảnh sát giao thông