(Thứ năm, 29/04/2021, 08:35 am GMT+7)

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021./.

nguồn: chinhphu.vn

File đính kèm
Nghị định số 38/2021/NĐ-CP