Chủ nhật, 25/09/2022
(Thứ sáu, 06/05/2022, 09:55 am GMT+7)

         Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Trong những năm qua, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (CS QLHC về TTXH) – Công an huyện Lục Nam đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp trong công tác CCHC, qua đó đem lại những kết quả to lớn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cán bộ, chiến sỹ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc, tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo được niềm tin trong Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
         Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã triển khai thực hiện công tác CCHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó nổi bật là Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2022-2025; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính , cải cách thủ tục hành chính…
        Thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Lục Nam, Đội CS QLHC về TTXH đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục, các quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử Công an huyện, tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị để cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân biết, thực hiện và giám sát.


Ảnh: Bảng hướng dẫn các thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa

Ảnh: Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Lục Nam

         Đội CS QLHC về TTXH cũng đã làm tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Lục Nam phục vụ hành chính công của huyện đối với 02 lĩnh vực là Cấp căn cước công dân và Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự. Góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian đi lại cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trả kết quả đúng thời gian quy định; trong năm 2022 đã cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 20.000 cccd và 07 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (bao gồm cấp mới, cấp đổi) tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Lục Nam.
         Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân, kỷ cương hành chính, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần phục vụ khi tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân; lựa chọn, bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn, có trình độ, năng lực để thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
          Năm 2022 cũng là năm Bộ Công an được Chính phủ giao trọng trách xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân – đây là 02 Dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, Đội CS QLHC về TTXH triển khai các nội dung công việc được giao, kịp thời tham mưu lãnh đạo Công an huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.


Ảnh: Người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Lục Nam

         Thời gian tới, Đội CS QLHC về TTXH tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền CCHC gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác CCHC. Khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp và của người dân góp phần nâng cao chất lượng công tác và khắc phục những hạn chế trong công tác tiếp dân.
        Với những kết quả đã đạt được nói trên, Đội CS QLHC về TTXH đã và đang từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần vào công cuộc CCHC của Công an huyện Lục Nam. 

Tác giả: PV-Công an huyện Lục Nam

 

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp