(Thứ hai, 29/03/2021, 04:14 pm GMT+7)

LỊCH THU NHẬN HỒ SƠ CẤP CĂN CƯỚC CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
(Từ ngày 29/3/2021 đến 04/4/2021)

 

STT Đơn vị Thời gian Thứ 2
Ngày 29/3/2021
Thứ 3
Ngày 30/3/2021
Thứ 4
Ngày 31/3/2021
Thứ 5
Ngày 01/4/2021
Thứ 6
Ngày 02/4/2021
Thứ 7
Ngày 03/4/2021
Chủ nhật
Ngày 04/4/2021
Số điện thoại tiếp nhận phản ánh
1 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Ngày và tối Nhà VH tổ DP Nam Giang, phường Xương Giang Nhà VH tổ DP Chùa Thành,Phường Xương Giang, Nhà VH tổ DP Tân Thành và Tân Mai, phường Đa Mai Nhà VH tổ DP Thanh Mai và Mai Đọ, phường Đa Mai Nhà VH tổ DP Hòa Sơn và Mai Đình, phường Đa Mai Nhà VH tổ DP Mai Sẫu và Trụ Sở UBND phường Đa Mai 0692589407
2 Công an TP Bắc Giang Ngày và tối Trụ sở UBND xã Đồng Sơn Trụ sở UBND xã Tân Tiến Hội trường UBND thành phố Cũ, Cạnh Công viên Ngô Gia Tự (Phường Trần Phú) 0974370007
3 Công an huyện Sơn Động Ngày và tối Nhà VH thôn Kim Bảng xã An Lạc; Nhà VH thôn Thác, xã An Lạc Nhà VH thôn Chung Sơn, xã Lệ Viễn
 Nhà VH thôn Thia Tu Nim, xã Lệ Viễn
Trụ sở UBND trị trấn Tây Yên Tử 0977679898
4 Công an huyện Lục Ngạn Ngày và tối Trụ sở UBND xã Thanh Hải Nhà VH thôn Ải, xã Phượng Sơn Nhà VH thôn Phú Bòng, xã Phượng Sơn Nhà VH thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn Nhà VH thôn Chể, xã Phượng Sơn Nhà VH thôn Kim 3, xã Phượng Sơn Nhà VH thôn Đầm, xã Phượng Sơn 0972693205
5 Công an huyện Lạng Giang Ngày và tối Trụ sở UBND xã An Hà Trụ sở UBND xã An Hà Trụ sở UBND xã An Hà Trụ sở UBND xã Hương Sơn Trụ sở UBND xã Hương Sơn Trụ sở UBND xã Hương Sơn Trụ sở UBND xã Hương Sơn 0973241286
6 Công an huyện Lục Nam Ngày và tối Trụ Sở UBND xã Tam Dị 0973907288
7 CA huyện Yên Thế Ngày và tối Trụ sở UBND xã Tam Tiến Trụ sở UBND xã Hồng Kỳ Trụ sở UBND xã Đồng Hưu Trụ sở UBND xã Đồng Vương 0912848381
8 Công an huyện Tân Yên Ngày và tối TTGDHN-GDTX huyện Tân Yên Trường THPT Hoàng Hoa Thám Trụ sở UBND xã Song Vân 02043878205
9 Công an huyện Hiệp Hòa Ngày và tối Trụ sở UBND xã Đoan Bái Trụ sở UBND xã Quang Minh Trụ sở Công an huyện 0964812999
10 Công an huyện Việt Yên Ngày Nhà VH thôn Chảng, thôn Hà, xã Việt Tiến
Nhà VH thôn Núi, xã Việt Tiến
Nhà VH thôn Kép, xã Việt Tiến
Trường THPT Việt Yên số 1 Nhà VH tổ dân phố số 1, thị trấn Bích Động 0936999369;
1986282026
Tối Nhà VH thôn Thượng, thôn Tự, thị trấn Bích Động
11 Công an huyện Yên Dũng Ngày và tối Nhà VH thôn Đức Thịnh, xã Trí Yên Nhà VH thôn Núi Ô, xã Tiến Dũng Nhà VH thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại Trụ sở UBND xã Tư Mại Trụ sở UBND xã Cảnh Thụy 366577744
 
                                                                                                                                                       Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH