(Thứ sáu, 07/05/2021, 09:38 am GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-CAT-PC07 ngày 26/02/2021 của Công an tỉnh về kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng đầu năm 2021, ngày 05/5/2021 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 06 tháng đầu năm 2021cho tất cả cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lái xe chữa cháy, lái xe cứu nạn cứu hộ của đơn vị. Nội dung kiểm tra bao gồm hai phần lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần lý thuyết xoay quanh các câu hỏi về quy định về công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy định tại Nghị định và các Thông tư mới ban hành; phần thực hành bao gồm:
- Đối với cá nhân:
+ Cán bộ, chiến sỹ tiểu đội chữa cháy: thực hiện đội hình cá nhân 100 m vượt rào, rải vòi, lắp ba chạc, lắp lăng về đích;
Cán bộ, chiến sỹ tiểu đội CNCH: thực hiện buộc dây vào bộ phận kiến trúc;
+ Lái xe chữa cháy: thực hiện thao tác phun, hút nước xe chữa cháy và máy bơm chữa cháy.
- Đối với tập thể:
+ Tiểu đội chữa cháy:  thực hiện Đội hình 1 lăng A phát triển 2 lăng B (ra nước), sử dụng xe bơm;
+ Tiểu đội CNCH: triển khai đội hình túi nâng cứu nạn, cứu hộ; đội hình sử dụng đệm cứu người.
Qua kiểm tra, ngoài mục tiêu giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm rõ chức trách, nhiệm vụ của mình và được ôn luyện các chiến thuật, kỹ thuật, không ngừng nâng cao sức chiến đấu, rèn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, buổi kiểm tra còn có mục đích chỉnh đốn, bổ sung, rút ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác để khắc phục, nâng cao nhận thức pháp luật và kiến thức về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tình huống về cháy, nổ và tại nạn, sự cố xảy ra.
Một số hình ảnh buổi kiểm tra: 
                                            Cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra thực hành cá nhân

                                      Phần thi thực hành cá nhân

                                            
                                         Phần thi thực hành tiểu đội chữa cháy


 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH