(Thứ tư, 25/05/2022, 03:27 pm GMT+7)

     Ngày 25/5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại điểm cầu trung tâm Hội trường Bộ Công an và 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
    Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang, có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Điểm cầu Công an tỉnh Bắc Giang

     Hội thảo khoa học này là dịp để nhìn lại những hy sinh, cống hiến, thành tích, sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận, rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần làm cơ sở cho Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.
     Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe những ý kiến tham luận phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự đóng góp của lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo đó, lực lượng CSND đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Công an, Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành pháp luật về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cán bộ, chiến sĩ CSND luôn nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, chú trọng học tập, nâng cao trình độ, năng lực thực thi pháp luật...  

     Kết luận hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ khẳng định tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó cũng xuất hiện các nguy cơ, thách thức mới đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống, tội phạm cũng như vi phạm pháp luật về ANTT diễn biến phức tạp, khó kiểm soát do đó đồng chí đề nghị, thời gian tới lực lượng CSND tiếp tục tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra đó là: chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển quốc phòng, KT-XH và đối ngoại của đất nước; Bảo đảm hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD để phục vụ công tác quản lý xã hội nói chung và phòng, chống tội phạm nói riêng... Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện tài liệu hội thảo phổ biến tới Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc nghiên cứu, giáo dục sâu rộng trong CBCS và Nhân dân về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CSND. Khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và CBCS CAND đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới...

 

 

 Ngọc Vân