(Thứ tư, 28/04/2021, 03:52 pm GMT+7)
Ngày 26/4/2021, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 116/QĐ-BĐBG ban hành giá cước Chuyển phát Căn cước công dân 


Ban Biên tập