Thứ hai, 25/09/2023
Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Chủ nhật, 05/12/2021, 07:52 pm GMT+7)

Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

(Chủ nhật, 05/12/2021, 04:14 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

(Chủ nhật, 05/12/2021, 03:30 pm GMT+7)

Ngày 19/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh Karaoke đối với 05 cơ sở trên địa bàn huyện Yên Dũng do có các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Thứ bảy, 04/12/2021, 04:16 pm GMT+7)

ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp