(Thứ sáu, 30/04/2021, 03:35 pm GMT+7)

     Ngày 27/4/2021, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý I và nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Trong thời gian 1/2 ngày, Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung về: Thông tin thời sự quý I, những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những nội dung cốt lõi trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Toàn cảnh hội nghị thông tin thời sự quý I

     Qua hội nghị này đã giúp cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ được hiểu và nắm rõ hơn những quan điểm tư tưởng, đạo đức, phong cách và phương pháp làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để qua đó vận dụng sáng tạo trong công việc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, địa phương. 

 Phạm Linh