(Thứ hai, 14/06/2021, 09:27 pm GMT+7)
- Thông tin chi tiết cuộc thi: Click tại đây 
- Thông tin tác phẩm dự thi, bình chọn các tác phẩm: Click tại đây

Tác phẩm: Chiến binh xanh
Tác giả: Lê Đức Thu
Tác phẩm: Hướng về Bắc Giang
Tác giả: Vũ Thủy Tiên

Tác phẩm: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tác giả: Trần Quỳnh
Tác phẩm: Niềm vui của "Mẹ"
Tác giả: L.G
Tác phẩm: Niềm vui của "Mẹ"
Tác giả: L.G
Tác phẩm: Xanh trời, xanh quê hương
Tác giả: Phan Mạnh Thắng
Tác phẩm: Xanh trời, xanh quê hương
Tác giả: Phan Mạnh Thắng
Tác phẩm: Quân - dân một lòng, chung tay thắng dịch
Tác giả: Phương
Tác phẩm: Quân - dân một lòng, chung tay thắng dịch
Tác giả: Phương
Tác phẩm: Gọi tên cuộc thi ảnh
Tác giả: Lê Đức Thu
Tác phẩm: Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh
Tác phẩm: Cơn mưa bất chợt
Tác giả: Văn Quyết
Tác phẩm: Bữa cơm nghĩa tình
Tác giả: Hồ Thiên Phong
Tác phẩm: Quyết tâm vì nhân dân
Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên
Tác phẩm: Kiểm tra khu cách ly
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Tác phẩm: Chờ bố về với con
Tác giả: Thân Trọng Giáp
Tác phẩm: Cùng nhân dân thu hoạch vải thiều
Tác giả: Dư Văn Hạnh
Tác phẩm: Tình quân dân
Tác giả: Dũng TSTác phẩm: Mùa dứa quê em
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng
Tác phẩm: Nhiệm vụ quan trọng
Tác giả: Nguyễn Quang Tập
Tác phẩm: Bó vải
Tác giả: Tạ Quang Trung
Tác phẩm: Chia ngọt sẻ bùi
Tác giả: Trang GaMi
Tác phẩm: Vững chắc tay lái - vững tâm chống dịch
Tác giả: An Huy Hoàng
Tác phẩm: Lạc quan
Tác giả: Diêm Công Long

Theo Ban tổ chức.