Chủ nhật, 25/09/2022
(Thứ hai, 19/09/2022, 07:45 am GMT+7)

Ngày 12/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 323/QĐ-CAT-TM về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công an về công tác duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Hệ thống quản lý chất lượng), Công an tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022, gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an để thẩm định, đánh giá độc lập.

Căn cứ văn bản thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an, ngày 12/9/2022, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định số 323/QĐ-CAT-TM về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ_TTg ngày 05/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với 165 thủ tục hành chính trên 11 lĩnh vực hoạt động của Công an tỉnh.

Hệ thống quản lý chất lượng được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong việc chuẩn hóa các quy trình giải quyết công việc hướng tới mục tiêu, chính sách chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Công an đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng giúp cho lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ điều hành, quản lý và thực hiện có hiệu quả công việc được giao, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Quyết định số 323/QĐ-CAT-TM

Bản công bố kèm theo Quyết định 323/QĐ-CAT-TM

Phụ lục kèm theo

Phòng Tham mưu

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp