(Thứ tư, 16/06/2021, 03:33 pm GMT+7)

       Công an huyện Việt Yên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Kết quả, trong ngày 16/6/2021, Công an huyện đã phối hợp và bàn giao Công an các xã, thị trấn xử lý 40 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 (vi phạm ra ngoài thuộc diện không cần thiết). Đã ra quyết định XPHC 36 trường hợp với số tiền 41 triệu đồng và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an huyện Việt Yên tiếp tục tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 ngày 16/6/2021

PV Công an huyện Việt Yên./.