Cấp thẻ Căn cước công dân
(Chủ nhật, 25/07/2021, 03:20 pm GMT+7)

Để ghi nhận thành tích đã đạt được và kịp thời động viên đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen đối với tập thể tổ thu nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an huyện Việt Yên và 02 cá nhân đồng chí Thiếu uý...

(Chủ nhật, 25/07/2021, 09:42 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 26/7/2021 đến ngày 01/8/2021

(Thứ hai, 19/07/2021, 10:32 am GMT+7)

Lịch thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021

(Chủ nhật, 18/07/2021, 03:07 pm GMT+7)

Thực hiện Cao điểm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử và đợt thi đua thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Việt Yên là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong 05 ngày liên tiếp (từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021) đã thu nhận cho công dân...