(Thứ năm, 06/05/2021, 04:50 pm GMT+7)

    Đến dự có Thiếu tướng, PGS, Tiến sỹ Lê Ngọc An- Phó Giám đốc Học viện ANND, Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.
      Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị Công an tỉnh Bắc Giang khóa 2 gồm 65 học viên là lãnh đạo cấp phòng, Công an huyện, thành phố và cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thuộc Công an 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Qua 2 năm vừa học, vừa làm, các học viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ động cơ, mục đích học tập, khắc phục khó khăn bảo đảm thời gian học tập trên lớp, gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

    Kết thúc khóa học, 100% học viên tốt nghiệp và đều đạt loại khá, giỏi; 6 học viên có thành tích trong học tập được Giám đốc Học viện khen thưởng.

Thảo Linh